7+ Code Game Nhất Mộng Cửu Thiên

Dưới đây là danh sách code game Nhất Mộng Cửu Thiên mới nhất, được cập nhật vào ngày 05 tháng 01 năm 2024:

code-game-nhat-mong-cuu-thien-1

Code Trạng thái Phần thưởng
tieudao6868 Mới Quà mừng game ra mắt
vipcode1trieu Mới Quà mừng game ra mắt
tuyetson666 Mới Quà mừng game ra mắt
nguyetdao888 Mới Quà mừng game ra mắt
nhatmongcuuthinh Mới Quà mừng game ra mắt
monphai Mới Quà mừng game ra mắt
giaiphong Mới Quà mừng game ra mắt
1000hienthi Mới Quà mừng game ra mắt
nhatmongcuu100 Mới Quà mừng game ra mắt

Các phần thưởng bao gồm:

 • Vàng
 • Bạc
 • Nguyên liệu nâng cấp
 • Bảo vật
 • Trang phục
 • Pet *…

Cách nhập code game:

 1. Truy cập website nhập giftcode của Funtap: https://nap.funtap.vn/
 2. Đăng nhập vào game Nhất Mộng Cửu Thiên.
 3. Chọn game Nhất Mộng Cửu Thiên.
 4. Chọn “Đổi Code”.
 5. Nhập code và nhấn “Đổi”.

Lưu ý:

 • Các code game có hạn sử dụng, vui lòng nhập sớm để tránh hết hạn.
 • Một số code áp dụng cho các server mới ra mắt.
 • Nếu nhập code không thành công, vui lòng kiểm tra lại xem code đã đúng chưa và tài khoản của bạn đã đủ điều kiện nhận thưởng chưa.